Klagevejledning

Oplysninger om klagevejledning

Er du stødt på problemer med en vare eller tjenesteydelse købt hos os, og har en direkte henvendelse til os ikke ført til en løsning, står vi klar til at guide dig gennem klageprocessen.
Her kan du få vejledning til hvordan du laver en klage.
Direkte Henvendelse: Først anbefaler vi dig, at du kontakter os direkte med din bekymring. Ofte kan misforståelser og problemer løses hurtigt på denne måde.

Indgivelse af Klage: Hvis det viser sig, at din sag ikke kan løses direkte med os, har du mulighed for at indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning på Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.​